เที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าอย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้

เที่ยวเมืองไทย

เที่ยวเมืองไทย

ในปี 2020 นี้ แม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาล และมีพรรคการเมืองที่ชัดเจน มีองค์ประกอบหลายหลายอย่างที่ชัดเจนมากกว่าเดิม ก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวม ของประเทศไทยเราดีมากขึ้น แต่ไม่เลยใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าใช้นับ ที่จะเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจในตอนนี้ ไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง ข้าวยากหมากแพง ขายอะไรก็ยาก ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราดีขึ้น ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการส่งเสริม ในเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองไทย โดยเฉพาะส่งเสริมให้คนไทย เที่ยวเมืองไทยและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวในเมืองไทย ของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยเรื่อย ยิ่งคนมาท่องเที่ยวมากๆ ก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจที่ซบเซา สามารถที่จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประเทศไทยของเรา ในตอนนี้จะขายอะไรได้ นอกจากจะขายในเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองไทย ได้แต่เพียงอย่างเดียวเพราะสามารถที่จะดึงเงินรายได้ มาจากต่างประเทศ นอกจากจะมีฐานของนักท่องเที่ยว ที่นิยมในการเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้ว ก็สมควรในการที่จะส่งเสริม ในเรื่องของการท่องเที่ยว ให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะคนไทยของเราที่แต่ละปี นิยมในการท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก ให้หันมานิยมและหันมาท่องเที่ยวในเมืองไทยของเรา ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะหลากหลาย หากสามารถดึงเงินของคนไทย ของเราให้มาอยู่ในประเทศได้ ก็คงจะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นด้วย อย่างไรเสียเงินของคนไทย ให้กระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองไทย น่าจะดีเสียกว่า

Leave a Reply