วัดวังคำ กาฬสินธุ์ วัดที่ในหลวง ร.9 เคยเสด็จไปเยี่ยมเยือน

เที่ยวไทย หอแก้วมุกดาหารตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2034 (มุกดาหาร-ดอนตาล) ตำบลศรีบุญเรือง สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2539 ประวัติเมืองมุกดาหารโบราณวัตถุล้ำค่าของราชอาณาจักรตลอดจนเครื่องนุ่งห่มต่างๆ ของ 8 เผ่าของชาวไทยมุกดาหารถูกรวบรวมและจัดแสดงในหอคอยสูง 65.5 เมตรแห่งนี้ ชั้น 7 ชั้นบนสุดของหอแก้วมุกดาหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปนวะมิ่งมงคลมุกดาหารและพระพุทธรูปเจ็ดวัน ชั้น 6 เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง จ.สะหวันนะเขต สปป. ลาว และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่...