วัดวังคำ กาฬสินธุ์ วัดที่ในหลวง ร.9 เคยเสด็จไปเยี่ยมเยือน

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เที่ยวไทย หอแก้วมุกดาหารตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2034 (มุกดาหาร-ดอนตาล) ตำบลศรีบุญเรือง สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2539 ประวัติเมืองมุกดาหารโบราณวัตถุล้ำค่าของราชอาณาจักรตลอดจนเครื่องนุ่งห่มต่างๆ ของ 8 เผ่าของชาวไทยมุกดาหารถูกรวบรวมและจัดแสดงในหอคอยสูง 65.5 เมตรแห่งนี้ ชั้น 7 ชั้นบนสุดของหอแก้วมุกดาหาร

ประดิษฐานพระพุทธรูปนวะมิ่งมงคลมุกดาหารและพระพุทธรูปเจ็ดวัน ชั้น 6 เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง จ.สะหวันนะเขต สปป. ลาว และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2

กาฬสินธุ์ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวละว้า ประชาชนอพยพออกจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเพื่อสร้างบ้านเรือนรอบแม่น้ำแก่งสำโรงและแม่น้ำเป้า

กาฬสินธุ์ยังเป็นแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย มีพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์สิรินธร. รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น น้ำตกแก่งกระอาม อุทยานแห่งชาติภูพระ เขื่อนลำเปา เป็นต้น นักท่องเที่ยวยังสามารถเยี่ยมชมวัดต่างๆ เช่น วังโพธิ์โพธิ์ วัดพุทธนิมิต วัดโพธิ์ชัยเสมาราม เป็นต้น

เที่ยวไทย ที่วัดวังคำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาวี ตำบลสองพลาย การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2539 โดยชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง วัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2545

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัดวังคำคือ ‘ซิมไทยเมืองวัง’ เป็นการอุปสมบท ห้องโถงในสไตล์ศิลปะล้านช้างที่สวยงามมีหลังคาสามชั้น, ร่มทองเก้ายอดตรงกลาง, และหลังคาโค้งล่างขยาย. นอกจากนี้ ผนังด้านหลังพระอุโบสถยังมีภาพต้นโพธิ์ประดับกระจกสีคล้ายวัดเชียงทองในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ? เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (12 สิงหาคม พ.ศ. 2547) ประดิษฐาน ณ หน้าจั่ว “ซิมท้ายเมืองวัง”

นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีทองขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของวัดคล้ายกับพระธาตุหลวงในเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน “หลวงปู่วังคำ” แบบศิลปะล้านช้าง และ “ธรรม” หรือที่นั่งไม้ที่พระภิกษุนั่งเทศน์ วัดนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง